Wat biedt stichting Buddyhuis

Patiënten die een diagnose met veel impact ontvangen, zoals bijvoorbeeld kanker, kunnen overspoeld worden door emoties van angst en onzekerheid. In contact zijn met iemand die iets vergelijkbaars meemaakt of mee heeft gemaakt, kan waardevol zijn voor veel patiënten. Het kan helpen met de verwerking van de diagnose, inzicht bieden in wat patiënten moeten verwachten van de behandeling en hoe ze hiermee om kunnen gaan.

Buddyhuis koppelt buddy’s aan elkaar op criteria die zij zelf aanvragen, zoals leeftijd, type behandeling, fase van behandeltraject, werksituatie, type ziekte of familiaire belastbaarheid. Als buddy’s gekoppeld zijn door ons, zijn zij vrij in de manier van invulling van hun contact. Sommigen spreken graag fysiek af met een kop koffie, anderen houden het op telefonisch contact met elkaar. Het gaat erom wat werkt voor de buddy’s. Een fysieke locatie van Buddyhuis draagt bij aan ‘face to face’ ontmoetingen, voor diegene die dat waarderen. Een warme neutrale omgeving onder de paraplu van het ziekenhuis stimuleert de aanmelding bij Buddyhuis en de ontmoeting met een buddy. 

Daarnaast organiseert Buddyhuis gezamenlijke activiteiten, om buddy’s een extra hart onder de riem te steken en zodat zij ervaringen kunnen uitwisselen. Voorbeelden hiervan zijn 'Stap je Beter' & bijeenkomsten/webinars  over verschillende thema's.

Achtergrond Buddyhuis

Als je hoort dat je kanker hebt, staat je wereld op zijn kop. Zo ook bij Femke Riel, die eind 2016 de diagnose borstkanker kreeg. “Alsof de grond onder je voeten wegzakt.” Als ze een paar dagen later gespannen in de wachtkamer van het St. Antonius Ziekenhuis plaatsneemt voor de uitslag van de MRI-scan, zit daar ook Hester, ‘een stralende vrouw met een mutsje op’, aldus Femke. ‘Ze had zo’n positieve uitstraling, maar ik wist meteen: zij heeft het ook.’ Oncologisch chirurg Annemiek Doeksen bracht de dames met elkaar in contact en zo werden zij buddy’s voor elkaar gedurende het behandeltraject en daarna. Die ontmoeting is het begin van de oprichting van het Buddyhuis, voor steun na de diagnose borstkanker.

Buddyhuis is ontstaan in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht. Buddyhuis brengt patiënten één op één met elkaar in contact. De lotgenoten kunnen elkaar een hart onder de riem steken. Het Buddyhuis legt haar focus op het persoonlijke contact tussen de buddy’s.

De initiatiefnemers van Stichting Buddyhuis merken dat het hebben van een buddy voor veel mensen een wezenlijk verschil kan maken in de verwerking en het doorstaan van een behandeltraject. Wij geloven dat het Buddyhuis hulp kan bieden aan patiënten in alle fases van de behandeling en de fase daarna. Het concept van altruïsme speelt hier mogelijk een rol in. Patiënten kunnen zich identificeren met elkaar en voelen zich van meerwaarde voor iemand anders die eenzelfde ‘life event’ meemaakt. Anders dan bij professionele hulp, is de meerwaarde van lotgenoten contact dat het laagdrempelig wederzijdse hulp biedt gebaseerd op gedeelde ziekte ervaring(en).

Stichting Buddyhuis is een eigen entiteit, maar zal altijd fysiek onder het dak van een ziekenhuis vallen. Ervaring leert ons dat het ziekenhuis namelijk in een periode van zo veel (medische) onzekerheid voelt als een veilige thuishaven. Wij geloven dat dit veilige gevoel bijdraagt aan de verwerking. Daarnaast willen wij het Buddyhuis zo laagdrempelig mogelijk houden.