Motivatie

De oprichters van Het Buddyhuis zijn zelf 'ervaringsdeskundigen' en hebben de handen ineengeslagen om met hun ervaringen lotgenoten te helpen. Dat is de reden dat we elke dag weer doen wat we doen. Ons werk daagt ons iedere keer opnieuw uit mensen te helpen en een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van (ex) kankerpatiënten en hun naasten.


missie

Het Buddyhuis brengt (ex) kankerpatiënten en hun naasten samen om ervaringen te delen, als vraagbaak te fungeren, activiteiten te ontplooien en adviezen te geven om de levenskwaliteit van deze mensen te verbeteren, zowel voor, tijdens als na de ziekte. Dit alles onder de paraplu van het ziekenhuis.


Toekomst

Momenteel bestaat het Buddyhuis in het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht voor borstkankerpatiënten.

De ontwikkelingen zijn in volle gang en wij hopen in de nabije toekomst onze zorg uit te breiden naar ander type patiënt groepen binnen de kankerzorg en andere ziekenhuizen.


DIGITALE BUDDYHUIS

Contact tussen gelijkgestemden met kanker, op het moment dat ze daar zelf behoefte aan hebben en op een manier die aansluit bij de eigen voorkeuren. Dat is het doel van het Buddyhuis. Corona maakte het fysieke contact moeilijk, zo niet onmogelijk. Maar de pandemie bracht ook de ontwikkeling van een Buddyhuis-app in een stroomversnelling. Met die app zijn straks matches mogelijk tussen lotgenoten, kunnen ze makkelijk chatten met elkaar binnen een veilige omgeving en staat er een bibliotheek aan betrouwbare informatie klaar.