Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, zijn bijna alle ACTIVITEITEN gewijzigd in digitale bijeenkomsten. 

Motivatie

De oprichters van Het Buddyhuis zijn zelf 'ervaringsdeskundigen' en hebben de handen ineengeslagen om met hun ervaringen lotgenoten te helpen. Dat is de reden dat we elke dag weer doen wat we doen. Ons werk daagt ons iedere keer opnieuw uit mensen te helpen en een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van (ex) kankerpatiënten en hun naasten.


missie

Het Buddyhuis brengt (ex) kankerpatiënten en hun naasten samen om ervaringen te delen, als vraagbaak te fungeren, activiteiten te ontplooien en adviezen te geven om de levenskwaliteit van deze mensen te verbeteren, zowel voor, tijdens als na de ziekte. Dit alles onder de paraplu van het ziekenhuis.