Missie

Het Buddyhuis brengt (ex) kankerpatiënten en hun naasten samen om ervaringen te delen, als vraagbaak te fungeren, activiteiten te ontplooien en adviezen te geven om de levenskwaliteit van deze mensen te verbeteren, zowel voor, tijdens als na de ziekte. Dit alles onder de paraplu van het ziekenhuis.

Ook buiten de oncologie zijn er momenteel buddyprojecten in ontwikkeling. 

Toekomst

Het initiatief voor het Buddyhuis is opgezet vanuit het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht voor borstkankerpatiënten. Sinds de start in 2019 heeft het Buddyhuis een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Op dit moment wordt de stichting ook door andere ziekenhuizen en welzijnsorganisaties benaderd om het concept van het Buddyhuis in te voeren. Kijk onder Ziekenhuizen voor een overzicht.

Motivatie

De oprichters van Het Buddyhuis zijn zelf 'ervaringsdeskundigen' en hebben de handen ineengeslagen om met hun ervaringen lotgenoten te helpen. Dat is de reden dat we elke dag weer doen wat we doen. Ons werk daagt ons iedere keer opnieuw uit mensen te helpen en een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van (ex) kankerpatiënten en hun naasten.