Missie

Buddyhuis brengt patiënten die een diagnose met veel impact ontvangen, zoals bijvoorbeeld kanker,  samen om ervaringen te delen, als vraagbaak te fungeren, activiteiten te ontplooien en adviezen te geven om de levenskwaliteit van deze mensen te verbeteren, zowel tijdens als na de ziekte. Dit alles onder de paraplu van het ziekenhuis.

Ook voor naasten zijn er steeds meer Buddyhuis projecten in ontwikkeling.

Visie

Het initiatief voor Buddyhuis is genomen door oncologisch chirurg, Annemiek Doeksen en haar patiënt, Femke Riel. Vanuit het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht startte de stichting met focus op borstkankerpatiënten. Sinds de start in 2019 heeft Buddyhuis een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Op dit moment wordt de stichting ook door andere ziekenhuizen en welzijnsorganisaties benaderd om het concept van Stichting Buddyhuis in te voeren. Kijk onder Buddyhuis projecten voor een overzicht.

Motivatie

De oprichters van Stichting Buddyhuis zijn professionele zorgverleners en ervaringsdeskundigen die de handen ineengeslagen hebben. Zij hebben gezien en ervaren hoe veel een buddy kan betekenen. Dat is de reden dat ze elke dag weer doen wat ze doen.

Team: 'Ons werk daagt ons iedere keer opnieuw uit mensen te helpen en een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven. Het maakt ons blij dat we deze support kunnen geven in tijden dat iemand zo veel onzekerheid ervaart.'